Kế hoạch chống bão của Sở Giáo dục Bình Thuận

24/11/2018 06:34 Phan Tuyết
(GDVN) - Ngày 23/11 các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhận được yêu cầu về kế hoạch của ngành giáo dục trong việc ứng phó, phòng tránh cơn bão số 9.

Để phòng tránh cơn bão số 9 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 23/11 các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã nhận được yêu cầu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Phan Đoàn Thái về kế hoạch của ngành giáo dục trong việc ứng phó, phòng tránh cơn bão số 9 một cách an toàn nhất.

Đường đi dự báo của cơn bão số 9.

Theo đó, toàn bộ học sinh các cấp học ở huyện đảo Phú Quý sẽ được nghỉ học từ chiều 23/11 cho đến hết ngày 24/11.

Riêng các huyện, thị xã, thành phố trong đất liền học sinh các cấp bắt đầu nghỉ học và dừng các hoạt động giáo dục khác từ sáng 24/11 để tránh bão số 9.

Thông báo nhấn mạnh: “Lãnh đạo các nhà trường đảm bảo điện thoại cá nhân thông suốt, thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; các nhà trường, cơ sở quản lý giáo dục phân công trực 24/24 giờ từ ngày 24-25/11…”.

Nhận được thông báo của Sở Giáo dục, chiều nay sau khi học xong tiết cuối cùng, học sinh các trường học ra về.

Giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đã chằng chống cửa nẻo, phủ bạt thư viện, phòng máy tính…giữ an toàn tài sản cho trường học.

Phan Tuyết