Kết luận của PTT Vũ Đức Đam về đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử

06/12/2014 06:38 Phương Thảo
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới khẩn trương triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Sau 4 năm thực hiện QĐ số 1558 (Đề án đào tạo phát triển  nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận hoạt động của các Bộ, ngành và những kết quả đạt được trong thời gian qua. Mặc dù đạt được những kết quả ban đầu về kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử, nhưng vẫn còn nhiệm vụ triển khai chậm trễ.

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT, trực tiếp là giao Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQGHN), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt tập trung đào tạo chuyên sâu lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các Bộ Công thương, Khoa học Công nghệ, Tập đoàn điện lực khẩn trương xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở đào tạo trong quy hoạch của đề án.

Triển khai tổng hợp, đánh giá lại 5 năm thực hiện đề án (2010-2015), trên cơ sở đó để báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi QĐ số 1558 về số lượng nhân lực và thời gian đào tạo để phù hợp với thực tế.

Giao Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủ động cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố trí kinh phí để bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiện trong kế hoạch năm 2015…

Phương Thảo