Khoa Báo chí trường Nhân văn Hà Nội dự kiến điểm khối C là 22

06/08/2014 09:04 Hà Đỗ
(GDVN) - Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) vừa thông báo dự kiến điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được coi là một trong những trường tốp đầu của khối C. Mới đây trường vừa công bố điểm trúng tuyển dự kiến, nếu như điểm sàn của Bộ GD&ĐT không cao hơn thì có thể đây là điểm chuẩn năm nay luôn.

Theo đó, Ngành Báo chí, Đông Phương, Quan hệ công chúng năm nay có điểm trúng tuyển cao nhất, Khối C là 22,0 điểm và khối A là 21,0 điểm.

Đặc biệt ngành Báo chí điểm trúng tuyển dự kiến cả ba khối A, C, D đều tăng 1,5 điểm so với năm trước, còn các ngành còn lại điểm giảm.

Năm 2014, trường dự kiến dành chỉ tiêu tuyển NV2 với 11 ngành đào tạo, đều có điểm chuẩn dự kiến là 18 điểm. Thí sinh đạt điểm thi bằng điểm chuẩn các ngành này sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường.

Cụ thể như sau:

TT

Ngành đào tạo


ngành

Khối
thi

Điểm trúng tuyển NV1

Chỉ tiêu tuyển đợt 2

Mức điểm nhận
HSXT NV2

1

Báo chí

D320101

A

21,0

C

22,0

D

21,0

2

Chính trị học

D310201

A

18,0

C

18,0

8

18,0

D

18,0

8

18,0

3

Công tác xã hội

D760101

A

19,0

C

19,5

D

19,0

4

Đông phương học

D220213

C

22,0

D

19,5

5

Hán Nôm

D220104

C

18,0

D

18,0

6

Khoa học quản lí

D340401

A

18,0

10

18,0

C

18,0

10

18,0

D

18,0

23

18,0

7

Lịch sử

D220310

C

18,0

10

18,0

D

18,0

7

18,0

8

Lưu trữ học

D320303

A

18,0

C

18,0

14

18,0

D

18,0

10

18,0

9

Ngôn ngữ học

D220320

A

18,0

C

18,0

10

18,0

D

18,0

11

18,0

10

Nhân học

D310302

A

18,0

C

18,0

15

18,0

D

18,0

10

18,0

11

Quan hệ công chúng

D360708

A

21,0

C

22,0

D

21,0

12

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A

21,0

C

21,5

D

21,0

13

Quản trị văn phòng

D340406

A

18,0

C

18,0

D

18,0

14

Quốc tế học

D220212

A

20,0

C

20,5

D

20,0

15

Tâm lí học

D310401

A

21,0

B

22,0

C

20,0

D

19,5

16

Thông tin học

D320201

A

18,0

C

18,0

20

18,0

D

18,0

15

18,0

17

Triết học

D220301

A

18,0

10

18,0

C

18,0

22

18,0

D

18,0

22

18,0

18

Văn học

D220330

C

18,0

15

18,0

D

18,0

12

18,0

19

Việt Nam học

D220113

C

18,0

8

18,0

D

18,0

10

18,0

20

Xã hội học

D310301

A

18,0

C

18,0

8

18,0

D

18,0

10

18,0

Điểm trúng tuyển chính thức sẽ công bố vào ngày 11/08/2014 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2014. Hướng dẫn đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung cũng được công bố vào ngày này.

Hà Đỗ