Không phát băng hát Quốc ca trong lễ khai giảng

30/08/2019 08:58 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu lễ khai giảng ngày 5/9 năm nay ở các trường học sẽ thực hiện 3 không.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tổ chức lễ khai giảng ngày 5/9 sắp đến ở các trường học.

Theo đó, Sở này yêu cầu, lễ khai giảng năm nay ở các trường học sẽ áp dụng hình thức 3 không, bao gồm: Không phát băng hát Quốc ca, không báo cáo thành tích và không mời lãnh đạo phát biểu.

Lễ khai giảng năm nay sẽ bao gồm hai phần là phần Lễ và phần Hội.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, phần lễ phải được tổ chức ngắn gọn, súc tích, tiết kiệm, nêu bật được phương hướng phấn đấu của nhà trường trong năm học mới.

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phần lễ trong khai giảng cần ngắn gọn, súc tích và tiết kiệm (ảnh: P.L)

Phần lễ sẽ có là: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường, khen thưởng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu: Không sử dụng băng phát Quốc ca, diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng cần ngắn gọn, súc tích, không báo cáo thành tích, không mời lãnh đạo phát biểu trong lễ mà chỉ đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng.

Trong lễ khai giảng, nhà trường có thể lồng ghép phần đón các học sinh ở đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), có thể vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia.

Phần Hội, các trường có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động sinh hoạt tập thể vui chơi,lành mạnh, tạo ra không khí phấn khởi, ấn tượng cho học sinh về ngày khai trường là ngày trọng đại, thiêng liêng với các em học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

Phương Linh