Kỷ luật Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái

13/12/2017 08:32 XUÂN QUANG
(GDVN) - Bà Trần Thị Ngọc - Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái vừa bị kỷ luật khiển trách vì đưa ra các khoản dự thu không đúng quy định, gây bức xúc dư luận.

Hôm 12/12, trả lời Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, cơ quan có thẩm quyền vừa đưa ra quyết định kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc, Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Theo đó, bà Ngọc bị kỷ luật khiển trách vì không tuân thủ đúng quy trình, quy định trong việc triển khai các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018.

Trước đó, nhiều phụ huynh xã Quảng Thái đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tài chính nhà trường năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. Ảnh: Xuân Quang

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra huyện Quảng Xương, bà Ngọc có trách nhiệm trong việc đưa ra các khoản dự năm học 2017-2018 khi chưa triển khai thống nhất trong hội đồng nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể là vi phạm quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; công văn hướng dẫn số 980/UBND-KHTC ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các khoản thu trong trong trường học.

Dự toán xã hội hóa giáo dục xây dựng không có cơ sở, không bám sát vào các văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo...

Việc nhà trường đã lập biên bản niêm yết công khai các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017-2018 không đúng quy định là vi phạm thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn gốc từ các khoản đóng góp của nhân dân...

Việc nhà trường triển khai kế hoạch thu đóp góp của cha mẹ học sinh lần 1 năm 2017-2018 đến từng lớp khi dự toán được lập chưa phù hợp;

Thực hiện quy trình nóng vội, chưa chặt chẽ, chưa được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh dẫn đến xây dựng một số khoản thu không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận nhân dân và cha mẹ học sinh là vi phạm công văn số 1718/SGDĐT-KHTC, ngày 31/7/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018.

Ngoài ra, Phó Hiệu trưởng, kế toán nhà trường cũng bị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vì chưa tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện đúng quy trình, quy định trong việc triển khai các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018.

Theo ông Nguyễn Văn Chính - Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, việc đưa ra hình thức kỷ luật đối với những cá nhân có vi phạm nói trên là phù hợp.

Ông Chính cũng cho rằng, căn cứ vào quyết định kỷ luật những cá nhân có liên quan trọng vụ việc nói trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Xương sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của Đảng viên đối với bà Ngọc.

XUÂN QUANG