Năm 2021, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần

18/03/2021 11:33 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, dự kiến có một số điều chỉnh so với năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất cơ sở dữ xét tuyển chung quốc gia và giao cho các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh, bao gồm các thông tin về:

Chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh; cơ sở dữ liệu về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát, xác định khu vực ưu tiên cho các trường trung học phổ thông và tương đương tại địa phương theo các quy định hiện hành; chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ nhận hồ sơ triển khai để thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chỉ được chọn một trong hai phương thức là đăng kí trực tiếp trên Phiếu đăng kí dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học cao đẳng (Phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký xét tuyển), hoặc đăng kí trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện);

Tháng 3 công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp năm 2021
Tháng 3 công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp năm 2021

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo phương thức trực tuyến;

Chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh; nhập thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký xét tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về công tác tuyển sinh.

Để xét tuyển đợt 1, thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chỉ được chọn một trong hai phương thức: đăng kí trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký xét tuyển hoặc đăng kí trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện) theo quy định của sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng kí xét tuyển.

Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện đăng kí xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

Lưu ý, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển (03) ba lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến.

Thùy Linh