Ngắm ký túc lung linh của nữ sinh 9X

23/11/2011 15:12 Theo Bưu điện VN
Nhờ bàn tay khéo léo và gu thẩm mỹ, những nữ sinh 9X Trung Quốc đã trang trí cho góc nhỏ của mình trong ký túc thành những không gian bắt mắt.
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Ký túc lung linh của nữ sinh 9X
Theo Bưu điện VN