Ngày mai, 10/7, là hạn cuối để các trường công bố đề án điều chỉnh tuyển sinh

09/07/2019 11:38 Thùy Linh
(GDVN) - Đó là một nhiều nội dung trong hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm năm 2019 mà Bộ Giáo dục gửi các trường.

Theo công văn mà Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An ký thì đề án tuyển sinh của các trường đã công bố là căn cứ để thí sinh đăng k‎ý xét tuyển đợt 1 vào các trường. 

Vì vậy, các trường cần tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh. Trong trường hợp cần điều chỉnh bổ sung nội dung đề án phải tuân thủ các quy định và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng k‎ý xét tuyển vào trường. 

Liên quan đến nội dung điều chỉnh, Bộ nêu các ví dụ cụ thể, trường mở thêm ngành mới và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới; lượng thí sinh đăng k‎ý thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành nên cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm; điều chỉnh để thống nhất thông tin khai báo trên hệ thống nghiệp vụ với đề án tuyển sinh đã công khai trên cổng thông tin.

Các nội dung điều chỉnh cùng đề án đã điều chỉnh phải gửi về Bộ trước 17 giờ ngày 10/7 để đảm bảo công khai đề án trước 10 ngày khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đợt 1.

Ngày 10/7 là hạn cuối để các trường công bố đề án điều chỉnh tuyển sinh (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các trường phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) trước ngày 22/7 tại website của trường, trên Cổng thông tin tuyển sinh của bộ.

Riêng đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, bộ sẽ thông báo điểm sàn tối thiểu chung, làm căn cứ để các trường xác định điểm sàn của trường mình bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu chung, cập nhật vào hệ thống phần mềm xét tuyển và lọc ảo năm 2019.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm ba bài/môn thi + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) theo thang điểm 10.

Thùy Linh