Nghệ An chọn xong sách giáo khoa

19/05/2020 15:20 Phan Tuyết
GDVN- Việc chọn một bộ sách sẽ tạo thuận lợi cho việc tập huấn, chỉ đạo có tính hệ thống, cách tiếp cận và logic đi theo một mạch từ lớp 1 đến lớp 12.

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT- BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành các tiêu chí lựa chọn sách để phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Giáo viên huyện Kỳ Sơn đang nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 (Ảnh CTV)

Các trường học trên địa bàn cũng đã tiến hành bình chọn bộ sách giáo khoa phù hợp nhất dựa trên 4 tiêu chí và 16 chỉ báo của tỉnh đề ra.

Sau 4 tháng tổ chức bình chọn từ cơ sở đến nay, tỉnh Nghệ An đã thống nhất chọn một bộ sách giáo khoa trong toàn tỉnh là “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Nghệ An cho biết: “Bộ sách được chọn đã đáp ứng được các tiêu chí đề ra như đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư.

Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa có tính mở, tính mềm dẻo, tính phân hóa cao, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Bộ sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Nội dung bộ sách cũng phù hợp với việc học của các em.

Đồng thời bộ sách cũng rất thuận lợi đối với giáo viên và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh.

Theo ông Thành, việc cả tỉnh chọn một bộ sách sẽ tạo thuận lợi cho việc tập huấn, chỉ đạo có tính hệ thống, cách tiếp cận và logic đi theo một mạch từ lớp 1 đến lớp 12”.

Phan Tuyết