Người tài như thế nào thì được xét tuyển vào ngành Công an?

21/07/2019 06:45 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về tuyển công dân vào lực lượng có ưu tiên người có chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi...

Theo dự thảo này, đối tượng tuyển chọn là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên; hoặc công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học.

Riêng tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân thì chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên.

Trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định về tuyển công dân vào lực lượng có ưu tiên người có chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi...(Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Các trường hợp được xem xét tuyển chọn vào Công an nhân dân khi bảo đảm các điều kiện có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển.

Cùng đó phải bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn về chính trị, phẩm chất đạo đức,…

Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp đặc biệt thì tuyển chọn đến 35 tuổi, ngườp có chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

Những thí sinh nào đủ điều kiện vào ngành công an, quân đội?

Về sức khoẻ, ứng viên phải đạt chiều cao từ 1m64 trở lên đối với nam và từ 1m58 trở lên đối với nữ.

Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19- 20/10.

Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm:

Kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 2 cm đối với từng giới so với quy định trên; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp.

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển.

Trừ các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

Có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc;

Những điểm mới trong xét tuyển vào các trường khối công an

Chuyên môn đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu được duyệt) nhưng có trình độ đào tạo cao hơn; Các trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Những người được ưu tiên cộng điểm trong tuyển chọn gồm: Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; là người dân tộc thiểu số: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển hoặc thi tuyển.

Có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Thùy Linh