Phí dự thi nâng hạng viên chức theo quy định mới thầy cô cần biết

04/11/2021 06:55 BÙI NAM
GDVN- Nhiều quy định mới về mức phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các hạng mà giáo viên nên biết.

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Trong đó có nhiều quy định mới về mức phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các hạng mà giáo viên nên biết.

Cơ quan thu phí tuyển dụng, thăng hạng giáo viên

Ở Điều 3. Tổ chức thu phí

“1. Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.”

Ảnh minh họa: VOV

Quy định mức dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ở Điều 4. Mức thu phí thì theo đó mức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Mức phí dự thi nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV:

Dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 100 - 500 thí sinh là 600.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 500 thí sinh trở lên là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

Dưới 50 thí sinh là 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần; Từ 100 - 500 thí sinh là 1,3 triệu đồng/thí sinh/lần; Từ 500 thí sinh trở lên là 1,2 triệu đồng/thí sinh/lần.

Giải đáp thắc mắc xếp lương, văn bằng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở
Giải đáp thắc mắc xếp lương, văn bằng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở

Ngoài ra, mức thu phúc khảo thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là 150.000 đồng/bài thi.

Trên đây là những điểm mới trong quy định về mức thu phí tuyển dụng và dự thi thăng hạng viên chức theo Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính mà giáo viên nên biết, bên cạnh đó Thông tư cũng có nhiều quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Tài liệu tham khảo: Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính

BÙI NAM