Quảng Nam chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

24/08/2019 07:30 THÀNH TRUNG
(GDVN) - Sở nghiêm cấm việc mượn danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức Đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên… để thu các khoản thu ngoài quy định.

Ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, đã có văn bản gửi các đơn vị trường học yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Quảng Nam yêu cầu các trường không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Sở cũng đưa ra chỉ đạo điều hành giá và hướng dẫn các khoản thu - chi, chế độ chính sách năm học 2019-2020.

Cụ thể, các khoản thu - chi theo quy định và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh trong năm học 2019-2020;

Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập được thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Quảng Bình chống lạm thu trước thềm năm học mới

Trong đó, học phí được thu định kì hàng tháng, không thu gộp một lần, nếu phụ huynh học sinh tự nguyện thì nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm học.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở chất lượng dịch vụ và khả năng đóng góp của nhân dân trong vùng tuyển sinh, đồng thời cân đối được thu- chi và có tích lũy để phát triển.

Đối với các khoản thu chi khác, nhất là tiền dạy thêm học thêm trong nhà trường (nếu có) thì thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Giáo dục Quảng Nam cũng nghiêm cấm nhà trường tổ chức dạy tăng tiết có thu tiền của học sinh trái với quy định dạy thêm, học thêm;

Đồng thời, nghiêm cấm việc mượn danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức Đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, Hội… để thu các khoản thu ngoài quy định.

Tất cả các khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản và photo gởi đến từng phụ huynh học sinh, khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

THÀNH TRUNG