Quảng Ngãi có gần 13.000 học sinh đăng ký dự thi quốc gia năm 2019

29/05/2019 07:00 Bài, ảnh: Tấn Ngọc - Ngọc Pháp
(GDVN) - Hoàn chỉnh dữ liệu của kỳ thi, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12.751 học sinh đăng ký dự thi/42.271 nguyện vọng.

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo.

Kỳ Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với các Trường Đại học: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Đại học Tài chính – Kế toán, Đại học Quảng Nam, Phân hiệu Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi để tổ chức kỳ thi.

Quảng Ngãi có gần 13.000 học sinh đăng ký dự thi quốc gia năm 2019

Qua báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi (Sở Giáo dục và Đào tạo), đến nay, đơn vị đã tham mưu xong các công đoạn:

Thành lập Ban chỉ đạo thi, Chỉ thị về đảm bảo cho kỳ thi, ban hành các văn bản chỉ đạo, công văn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ thi diễn ra đúng quy chế.

Hoàn chỉnh dữ liệu của kỳ thi, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12.751 học sinh đăng ký dự thi/ (học sinh hệ Trung học phổ thông là 12.098 em, học sinh hệ giáo dục thường xuyên là 653 em)/42.271 nguyện vọng.

Đà Nẵng chi gần 5 tỷ đồng giám sát, cấm "chỉ đạo miệng" trong thi quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo thi đề nghị Cơ quan thường trực chủ động cung cấp thông tin về kỳ thi cho cơ quan báo chí theo đúng quy định;

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi phát huy tối đa chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của kỳ thi trước; rà soát kỹ tất cả các khâu, nhiệm vụ được phân công để phối hợp, thực hiện trong quá trình tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019.

Bài, ảnh: Tấn Ngọc - Ngọc Pháp