Quảng Ngãi dừng chi phụ cấp thâm niên, giáo viên bức xúc

22/07/2020 05:58 Bài, ảnh: Ánh Dương
GDVN- Nhiều giáo viên bức xúc phản ánh, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo dừng chi phụ cấp thâm niên trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Bộ Giáo dục.

Lại dừng chi phụ cấp thâm niên

Một số giáo viên dạy bậc trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ngãi phản ánh đến Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã có văn bản dừng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo kể từ thời điểm 1/7/2020.

Cùng với đó, giáo viên ở tỉnh Quảng Ngãi cung cấp văn bản tạm dừng chi phụ cấp thâm niên của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi gửi về cho từng đơn vị trực thuộc.

Văn bản tạm dừng chi phụ cấp thâm niên của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (Ảnh: Tác giả).

Theo đó, ngày 15/7/2020, ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã kí văn bản số 873/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo kể từ ngày 1/7/2020.

Nội dung văn bản cho biết, “căn cứ Điều 76 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, theo đó, quy định về tiền lương nhà giáo không còn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;

Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này;

Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tạm dừng chi phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01/7/2020;

Sở không ban hành quyết định nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được hưởng kể từ ngày 01/7/2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.”

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong đó nêu rõ:

“Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. [1]

Một số tỉnh dừng chi phụ cấp thâm niên, giáo viên mong Bộ Giáo dục vào cuộc
Một số tỉnh dừng chi phụ cấp thâm niên, giáo viên mong Bộ Giáo dục vào cuộc

Ngày 17/7/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản 2239/GDĐT-KHTC, về thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7 của Chính phủ, cho biết:

“Ngày 10/7/2020 Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB về việc trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo cho Sở.

Theo đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời cụ thể như sau:

Liên quan đến ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 2446/BGDĐT ngày 6/7/2020 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phụ cấp thâm niên nhà giáo (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ; theo đó các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chệ độ thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ”. [2]

Ngày 16/6/2020 ông Đặng Văn Bình là Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn trả lời Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, khẳng định:

Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Như vậy, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ. [3]

Kính mong, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của giáo viên tỉnh nhà, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thầy cô yên tâm công tác.

Đồng thời, thiết nghĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW gửi tất cả các địa phương, thay vì chờ các Sở gửi văn bản hỏi rồi Bộ mới làm văn bản cá biệt trả lời từng địa phương, như vừa qua.

Có như thế chính sách mới đồng bộ, tránh tình trạng nơi làm thế này nơi làm thế khác, ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên.

Tài liệu tham khảo:

[1] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/vi-sao-phu-cap-tham-nien-giao-vien-noi-tam-dung-chi-noi-tra-binh-thuong-post210633.gd

[2] //hcm.edu.vn/thong-bao/ve-thuc-hien-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao-theo-nghi-dinh-542011nd-cp-ngay-c41009-65015.aspx

[3] //giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-co-y-kien-ve-viec-dung-chi-tra-phu-cap-tham-nien-giao-vien-post210954.gd

Bài, ảnh: Ánh Dương