Sinh viên muốn "quyền tự chủ" về ăn mặc, thời trang

02/12/2019 14:49 Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có nội quy không cho sinh viên cạo trọc đầu, trừ các em tu hành và có bệnh.

Ngày 25/11/2019, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) đã ban hành nội quy học đường mới.

Theo đó, nhà trường đề nghị sinh viên khi đến trường phải mặc đồng phục của trường, đeo thẻ sinh viên, kể cả khi đến làm việc với các phòng, ban chức năng.

Ngoại trừ những sinh viên đang điều trị bệnh, hay tu hành, thì các sinh viên nam nên để đầu tóc gọn gàng, không được cạo trọc đầu.

Trên diễn đàn sinh viên của trường, nhiều sinh viên bày tỏ sự băn khoăn về bản nội quy học đường mà HUFI vừa mới ban hành.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: sggp.org.vn)

Các em cho rằng, đây là bản nội quy quá cứng nhắc, hạn chế quyền tự do cá nhân của người học.

Một số sinh viên chia sẻ: Bắt mặc đồng phục đầy đủ các ngày đi học trong tuần là không cần thiết, vì đây là sinh viên, chứ không phải là học sinh, miễn là đừng ăn mặc hở hang.

Sinh viên đề nghị HUFI nên có một cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến của sinh viên. Nhà trường nên đề cao tính tự chủ, quyền tự do cá nhân của sinh viên.

Nhiều sinh viên suy nghĩ rằng, đây là một bản nội quy học đường quá nghiêm khắc, được HUFI đưa ra áp dụng cho sinh viên.

Ngày 2/12/2019, Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường HUFI cho biết, bản nội quy này đã có từ nhiều năm nay.

Sinh viên khi đến trường học cần đầu tóc gọn gàng, đồng phục và tác phong của sinh viên cần nghiêm túc.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàn, mặc đồng phục hay áo của khoa là cách nhận diện thương hiệu của trường, của khoa.

Tất cả đều mặc đồng phục sẽ không có chuyện phân biệt giàu nghèo, hoàn cảnh cá nhân.

Khi sinh viên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ thì các em vẫn được ăn mặc tự do, nên không thể nói rằng trường cấm đoán, không cho các em tự do ăn mặc.

Việt Dũng