Thành phố Hồ Chí Minh ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch ở trường học

21/10/2021 06:14 Việt Dũng
GDVN- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch trong trường học.

Ngày 20/10, ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 3588/QĐ-BCĐ, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các loại hình cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo đó, bộ tiêu chí này sẽ áp dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Ở tiêu chí thành phần 1: Giáo viên, cán bộ, nhân viên trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Sở sức khỏe điện tử hay PC Covid.

Học sinh xã Thạnh An, huyện Cần Giờ được đo thân nhiệt trước khi đến lớp (ảnh minh họa: P.L)

Trong trường hợp không có mã QR thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng Covid-19, hay đã tiêm mũi 1 đối với vắc xin phòng Covid-19 tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm.

Các cơ sở được đánh giá đạt nếu tỷ lệ này đạt 100%.

Tiêu chí thành phần 2: Liên quan đến số lượng trẻ, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở.

Tiêu chí thành phần 3: Là khoảng cách tối thiểu giữa giáo viên, học sinh, nhân viên tại cơ sở (có quy định riêng đối với khu vực).

Tiêu chí thành phần 4: Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người, thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định.

Tiêu chí thành phần 5: Đề cập đến việc đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại các cơ sở giáo dục, trừ khi ăn uống.

Tiêu chí thành phần 6: Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế khi vào trường, phòng học, được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường, phòng học và ra về.

Tiêu chí thành phần 7: Xét tới yếu tố phòng chăm sóc, giáo dục, phòng học, phòng cách ly và phương án phòng chống Covid-19.

Tiêu chí thành phần 8 là các yếu tố về an toàn Covid-19.

Tiêu chí thành phần 9: Cơ sở giáo dục được đánh giá đạt nếu không tổ chức hoạt động, hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căng tin, xe đưa rước đảm bảo phòng chống dịch theo đúng quy định.

Tiêu chí thành phần 10: Tổ chức hoạt động sau 16h30 đối với bậc mầm non, hoạt động bậc nội trú với bậc phổ thông.

Căn cứ vào bộ tiêu chí này, các cơ sở giáo dục sẽ được đánh giá theo 3 mức là:

Nếu đạt từ 8 đến 10 tiêu chí thì cơ sở sẽ được coi là có mức độ an toàn cao, được tổ chức dạy học.

Nếu đạt từ 6 đến 7 tiêu chí thì cơ sở sẽ được coi là có mức độ an toàn, được tổ chức hoạt động dạy và học, nhưng trong vòng 48h phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt, để đạt được ít nhất 8 tiêu chí thành phần.

Nếu đạt dưới 6 tiêu chí thành phần thì cơ sở được coi là chưa đảm bảo an toàn, chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt, để ít nhất đạt 6 tiêu chí thành phần thì mới được tổ chức hoạt động dạy học.

Việt Dũng