Thầy cô hạng II xuống hạng III không phải học thêm chứng chỉ, cần biết từ chối

01/11/2021 07:01 Phan Tuyết
GDVN- Hiệu trưởng các trường học cũng cần tìm hiểu kỹ các điều khoản quy định trong thông tư trước khi yêu cầu giáo viên đi học lấy chứng chỉ để đỡ mất tiền vô ích.

Giai đoạn này, các trường học trong cả nước đang rục rịch chuyển hạng, xếp lương giáo viên theo chùm Thông tư 01; 02; 03; 04/2021/TT-BGDĐT.

Giáo viên còn học chứng chỉ đến bao giờ? (Ảnh P.T)

Có hàng trăm ngàn thầy cô giáo đang ở hạng II cũ (được bổ nhiệm năm 2015) phải chuyển xuống hạng III mới, trong số đó có không ít giáo viên đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II. Tuy thế, Nhiều trường học, hiệu trưởng vẫn yêu cầu các thầy cô phải học thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Một số giáo viên cho biết, không đi học thì sợ không có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp sẽ không được ở hạng III mà đi học thì thấy tốn tiền, lãng phí trong khi bản thân đã có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II rồi.

Một số giáo viên đành bỏ tiền đi học cho xong vì nghĩ thừa còn hơn thiếu, một số thầy cô giáo khác vẫn còn lưỡng lự chưa biết tính làm sao.

Những giáo viên nào mới cần học chứng chỉ chức danh hạng III?

Sẽ có 2 nhóm giáo viên mầm non phải có chứng chỉ chức danh hạng III

Giáo viên dễ mất tiền oan vì chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III
Giáo viên dễ mất tiền oan vì chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III

- Đó là, giáo viên mầm non được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021;

-Giáo viên mầm non hạng III mã số V.07.02.05 được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.02.26 khi đáp ứng các tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định mới tại Thông tư 01/2021.

Có 2 nhóm giáo viên tiểu học phải có chứng chỉ chức danh hạng III

- Giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021;

- Giáo viên tiểu học hạng III mã số V.07.03.08 đã đáp ứng trình độ để được bổ nhiệm vào hạng III mã số V.07.03.29 theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Đối với giáo viên trung học cơ sở, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng giáo viên trung học cơ sở hạng III là yêu cầu với giáo viên được tuyển dụng sau ngày 20.3.2021 theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT.

Đối với giáo viên trung học phổ thông chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III là 01 trong 02 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên. Vì thế, yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III là yêu cầu bắt buộc với giáo viên trung học phổ thông hạng III mới được tuyển dụng theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04 năm 2021.

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 cũng đã có hướng dẫn rất cụ thể “chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III đối với:

Giáo viên hạng III hiện hành không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?
Giáo viên hạng III hiện hành không cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?

i) Giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư 01,02 có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III mới, giáo viên tiểu học hạng III cũ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới;

ii) Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được tuyển dụng sau ngày Thông tư 03,04 có hiệu lực thi hành.

Những trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì chưa yêu cầu bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III theo quy định”.

Giáo viên hạng II cũ chuyển xếp hạng III mới không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III

Từ những dẫn chứng về quy định chứng chỉ chức danh hạng III trong chùm Thông tư 01; 02; 03; 04/2021/TT-BGDĐT cũng như trong Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD thì nhóm giáo viên hiện đang ở hạng II cũ bị chuyển xếp hạng III mới không phải đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III như một số trường học đang yêu cầu giáo viên tham gia.

Trong chùm các Thông tư 01; 02; 03 /2021 cũng nêu rõ:

Trường hợp giáo viên (…) hạng II do chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II nên bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên (…) hạng III theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên (…) hạng II mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Vì thế, theo quan điểm của người viết có thể khẳng định luôn rằng những giáo viên hạng II cũ chuyển xếp hạng III mới không phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III. Hiệu trưởng các trường học cũng cần tìm hiểu kỹ các điều khoản quy định trong thông tư trước khi yêu cầu giáo viên đi học lấy chứng chỉ.

Bởi, chỉ cần hiểu sai một chút thì nhiều thầy cô giáo sẽ mất oan thời gian và tiền bạc trong khi đời sống các nhà giáo khó khăn mà cứ phải đổ tiền ra học mấy cái chứng chỉ vô ích.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết