Thu chi sai quy định, Hiệu trưởng và kế toán bị đề nghị kỷ luật

16/02/2019 06:40 Nguyên Phong
(GDVN) - Mặc dù nhà trường thu tiền dạy thêm, học thêm nhưng lại chi cho những công việc khác, không liên quan đến dạy thêm.

Ngày 15/2, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa công bố kết quả thanh tra đối với trường trung học cơ sở Quảng Hưng  (huyện Quảng Trạch).

Qua đó, phát hiện ra nhiều sai phạm, thiếu sót của Hiệu trưởng và kế toán trường này về quản lý tài chính.

Phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính tại trường trung học cơ sở Quảng Hưng.

Cụ thể, đối với việc quản lý thu, chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, đơn vị chưa thực hiện duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, 2017 theo quy định.

Có 38 chứng từ, hóa đơn đơn vị thực hiện sai, thiếu thông tin và không bảo đảm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Nhà trường chưa thực hiện chi trả kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng.

Một Phó Hiệu trưởng có thể được điều chuyển vì bị choáng sau kỷ luật

Ngoài ra, cơ quan thanh tra cũng xác định, đơn vị đã chi tiếp khách vượt quá quy định hơn 17 triệu đồng.

Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí khác ngoài ngân sách nhà nước cấp, trường đã thực hiện 58 hóa đơn, chứng từ chi sai quy định, thiếu thông tin, vi phạm nguyên tắc tài chính với số tiền hơn 576 triệu đồng.

Ngoài ra, việc sử dụng, quản lý tiền học phí tại trường cũng có nhiều sai sót, hạn chế như: biên lai thu không thể hiện đầy đủ các nội dung thu, không lập bảng kê biên lai khi thanh toán, thực hiện trích từ nguồn học phí để chi cải cách tiền lương và chi hoạt động thường xuyên của đơn vị chưa đúng quy định…

Kết quả thanh tra cho thấy, trường đã sử dụng nguồn thu dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018 để chi những công việc thường xuyên có nội dung không liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Cuối năm không công khai việc thực hiện mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất tài sản của đơn vị cho phụ huynh học sinh…

Trên cơ sở những sai phạm nêu trên, cơ quan thanh tra đề nghị Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quảng Hưng có trách nhiệm thu hồi hơn 37 triệu đồng tiền chi sai nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính.

Đồng thời, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Dương Văn Nghiêm - Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quảng Hưng về những sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

Kỷ luật Hiệu trưởng lạm quyền, khen thưởng không công bằng

Kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Kế toán trường trung học cơ sở Quảng Hưng về những sai phạm trong tham mưu quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí từ các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong thời gian đảm nhiệm kế toán tại trường.

Cơ quan thanh tra đề nghị trường trung học cơ sở Quảng Hưng thực hiện nghiêm túc công tác thu, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

Khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và cấp hỗ trợ chi phí học tập. Chấm dứt việc thực hiện thu quỹ khuyến học từ học sinh đang học tại trường.

Thực hiện nghiêm túc công tác công khai dân chủ các hoạt động thu, chi tài chính của đơn vị theo quy định.

Nguyên Phong