Tốt nghiệp Đại học Hạ Long, nhiều sinh viên tìm được việc làm ngay

14/07/2019 07:27 LÃ TIẾN
(GDVN) - Hầu hết sinh viên học 2 ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành học trước khi tốt nghiệp.

Đây là thông tin tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 200 sinh viên đại học khóa 1 của Trường Đại học Hạ Long được tổ chức vào ngày 13/7.

Theo đó, Khóa 1 đại học hệ chính quy của Trường Đại học Hạ Long có 257 sinh viên theo học 5 mã ngành đào tạo.

Các ngành gồm: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản lý Văn hóa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Khoa học máy tính.

Các sinh viên Trường Đại học Hạ Long được trao bằng tốt nghiệp ngày 13/7 (Ảnh: CTV)

Kết thúc khóa học, 211/257 sinh viên nhà trường đủ điều kiện tốt nghiệp (chiếm 82%).

Trong đó, 1 sinh viên xếp loại xuất sắc, 20 sinh viên xếp loại giỏi, 138 sinh viên xếp loại khá, 52 sinh viên xếp loại trung bình.

Đặc biệt, 100% sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trên 50% sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành học trước khi tốt nghiệp.

Đây là các ngành đào tạo mũi nhọn của Trường Đại học Hạ Long.

LÃ TIẾN