Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình xây dựng đề án tự chủ

17/10/2018 07:54 LÃ TIẾN
(GDVN) - Ngày 15/10, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại trường, giai đoạn 2018-2021.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình được thành lập năm 2008 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Thái Bình, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Sau 58 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã trở thành trung tâm đào tạo đa cấp, đa ngành, có chất lượng trong lĩnh vực y dược học và kỹ thuật y học, là cơ sở đào tạo nhân lực y tế cho tỉnh Thái Bình và nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì nghe báo cáo đề án thực hiện cơ chế tự chủ của Trường Cao đẳng y tế Thái Bình. (Ảnh: Báo Thái Bình) 

Hiện tại, trường có 110 cán bộ, giảng viên, bác sĩ, viên chức, người lao động, trong đó có 67 biên chế; đang tổ chức đào tạo 3 ngành cao đẳng, 7 ngành trung cấp với quy mô 2.700 học sinh, sinh viên đến từ 28 tỉnh, thành.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan hiện nay trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân... đòi hỏi việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm các hoạt động của trường ngày càng cao.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại trường nhằm tạo động lực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Đồng thời tăng tính cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại cuộc họp nghe báo cáo đề án tự chủ của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, các đại biểu đã tham gia ý kiến về lộ trình tự chủ, nội dung tự chủ, nhu cầu mở rộng nhà trường...

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại trường nhằm tạo động lực đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: CTV)

Cùng với đó làm rõ một số nội dung còn băn khoăn, chưa rõ nét trong đề án như việc tổ chức bộ máy, nhân sự, về quy định số lượng viên chức trong đơn vị tự chủ; việc tuyển dụng và quản lý viên chức sau tự chủ; xây dựng vị trí việc làm...

Để làm rõ một số nội dung trong đề án, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giao Sở Nội vụ xin ý kiến Bộ Nội vụ về phương hướng quản lý 67 biên chế hiện nay của trường;

Đề xuất phương án giao chỉ tiêu biên chế nhưng không hưởng lương; sau tự chủ chỉ giảm trừ biên chế chứ không tăng thêm; nhất trí với đề xuất về nhu cầu mở rộng của nhà trường, để hỗ trợ đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng rà soát, đề xuất để bố trí nguồn hỗ trợ theo quy định.

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ và các ngành tham mưu đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ xem xét phê duyệt các nội dung tự chủ của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

LÃ TIẾN