Việt Nam và Lào hợp tác sâu sắc trong giáo dục và đào tạo

18/01/2013 15:50 Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (18/1), đại diện hai Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào đã kết thỏa thuận kế hoạch hợp tác toàn diện năm 2013 và những năm sau đó.

Theo đó, hoạt động này nhằm cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2020” và Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, đã được hai Chính phủ giao hai Bộ Giáo dục triển khai.

Năm 2013, phía Việt Nam tiếp nhận 433 cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn giáo viên của Lào. Hai bên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, quản lý lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào, thực hiện tốt Nghị đinh thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai chính phủ Việt Nam - Lào; đề xuất các biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lên hai Chính phủ xem xét quyết định.

Hợp tác trong Giáo dục và Đào tạo giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường và mở rộng. Ảnh Xuân Trung

Hai bên tiếp tục trao đổi chương trình, sách giáo khoa, sách hướng dẫn giáo viên, và các ấn phẩm giáo dục của ngành mà mỗi bên có. Hai bên tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ học tập cho cán bộ, học sinh mỗi bên; Bên Việt Nam tiếp tục cử bổ sung giáo viên dạy tiếng Việt và các môn khoa học tự nhiên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo nhu cầu của Lào. 

Hai bên thúc đẩy thực hiện các dự án: “Xây dựng và tăng cường năng lực, kỹ thuật Khoa tiếng Việt của Trường đại học Quốc gia Lào”; “Xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Xiêng Khoảng” và tiếp tục hoàn thiện tiểu dự án hợp tác lĩnh vực quản lý giáo dục và khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai theo lộ trình của Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020”.

Phát biểu tại buổi lễ, hai Bộ trưởng đều khẳng định sẽ tăng cường trao đổi giảng viên và thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên.

Xuân Trung