Giáo viên có nên học lên thạc sĩ không?

Giáo viên có nên học lên thạc sĩ không?
GDVN- Bài viết này cung cấp các căn cứ pháp lí và thực tiễn nhằm giúp thầy cô giáo có thêm thông tin để quyết định bản thân có nên đi học thạc sĩ hay không.