Xem teen Phan Đình Phùng 'nhắng' với bóng bay

15/11/2011 12:00 PV (tổng hợp)
Gần 300 quả bóng bay cùng các thông điệp may mắn được thả lên trời trong sự kiện Message Balloon của teen Phan Đình Phùng.


Ảnh Kenh14
Ảnh FB Aloha Party

Ảnh Kenh14

Ảnh FB Aloha Party

K. Minh (tổng hợp)

PV (tổng hợp)