Hà Nội tính chuyện vay lại vốn ODA trả nợ chậm tiến độ 2 gói thầu cầu Nhật Tân

05/07/2018 06:09
Đỗ Thơm
(GDVN) - Đây sẽ là một trong những nội dung được bàn thảo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 5/7.

Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ có báo cáo về việc vay lại một phần vốn vay ODA của Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu.

Theo báo cáo số 146/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố, tổng mức đầu tư của dự án là 13.626 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng cầu Nhật Tân dài khoảng 3,9 km, chiều rộng cầu 33,2m và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 4,399 km.

Hà Nội tính chuyện vay lại vốn ODA trả nợ chậm tiến độ 2 gói thầu cầu Nhật Tân ảnh 1
Cầu Nhật Tân. (Ảnh: VTV.vn)

Dự án gồm 3 gói thầu chính, gói thầu số 1: xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc, gói thầu số 2: xây dựng cầu dẫn và đường dẫn phía Nam, gói thầu số 3: xây dựng đường dẫn phía Bắc.

Dự án sử dụng 2 nguồn vốn Trung ương (vốn ODA và vốn trong nước) và ngân sách Hà Nội. Vốn JICA-Nhật Bản là 66,783 triệu yên Nhật tương đương 10.118 tỷ đồng cho công tác xây lắp, tư vấn (bao gồm dự phòng và trượt giá, kể cả lãi vay).

Vốn đối ứng trong nước là 3.508 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.442  tỷ đồng cho quản lý dự án, thuế các chi phí khác và dự phòng; vốn ngân sách Thành phố Hà Nội 1.066 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư giao Ban quản lý dự án 85 là đại diện chủ đầu tư thực hiên dự án các công việc xây lắp 12.560 tỷ đồng.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện dự án thành phần đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu bằng nguồn vốn ngân sách với tổng kinh phí phần do Hà Nội thực hiện là 1.829,9 tỷ đồng.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nêu cụ thể nguyên nhân phát sinh chi phí gói thầu số 1 và số 3 mà Hà Nội chịu trách nhiệm vay lại một phần chi phí phát sinh.

Về gói thầu số 1 thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng với tổng giá trị 7.723 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ mặt bằng của gói thầu được bàn giao trước tháng 3/2010.

Tuy nhiên, tiến độ mặt bằng bị kéo dài, chậm 26 tháng, chi phí phát sinh khoảng 288 tỷ đồng do phải thực hiện đồng bộ chính sách trên cùng một dự án, phải điều chỉnh phương án giải phóng mặt bằng cho phù hợp với quy định mới, dẫn đến kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng.

Về gói thầu số 3, thời gian thực hiện hợp đồng 34 tháng với tổng giá trị hợp đồng là 1.838,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu toàn bộ mặt bằng của gói thầu được bàn giao trước tháng 6/2009.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tiến độ bàn giao mặt bằng bị kéo dài, chia thành nhiều lần đến tháng 3/2012 mới hoàn thành.

Việc triển khai gói thầu số 3 bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, phát sinh hạng mục di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh hướng tuyến… dẫn đến phải gia hạn thời gian hoàn thành dự án kéo dài thêm 27 tháng so với hợp đồng gốc, chi phí phát sinh khoảng 157 tỷ đồng.

Cụ thể theo thuyết minh trong báo cáo, do có sự thay đổi hướng tuyến công trình dẫn đến việc giải phóng mặt bằng với phạm vi nút giao Vĩnh Ngọc đến cuối tuyến phải thực hiện lại từ đầu; hồ sơ phải điều chỉnh theo Nghị định số 69 ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định số 108 ngày 29/9/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng dự án có khó khăn do diện tích thu hồi của gói thầu lớn; phải di chuyển tuyến điện là phát sinh trong khi trước đó dự án không đề cập đến nội dung này.

Hà Nội tính chuyện vay lại vốn ODA trả nợ chậm tiến độ 2 gói thầu cầu Nhật Tân ảnh 2Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông lùi tiến độ sang cuối năm 2018

Việc kéo dài thời gian thực hiện gói thầu còn có những nguyên nhân do việc xác định thời gian thi công, ký kết hợp đồng gói thầu thi công chưa lường hết khối lượng phải giải phóng mặt bằng của gói thầu…

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Nhân dân Thành phố và các ý kiến của Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch- Đầu tư về hợp đồng gói thầu số 3 và kiến nghị của Bộ Tài chính, ngày 16/12/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2295/TTg-QHQT về việc thanh toán khoản chi phí do kéo dài thời gian thực hiện gói thầu số 1 và gói thầu số 3.

Trong đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng nguốn vốn dư vay JICA để thanh toán và chỉ đạo Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm vay lại 50% khoản vốn vay nêu trên theo các điều kiện vay lại theo quy định hiện hành.

Theo đó, giá trị vay lại được xác định khoảng 225.799 triệu đồng. Thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại 0,2%/năm/dư nợ vay lại. Tổng giá trị trả nợ gốc (bao gồm gốc và lãi) là 236.972 triệu đồng.

Đỗ Thơm