Hình ảnh chỉ người lớn mới hiểu (P5)

05/12/2012 09:22
Tam Mao
(GDVN) -Có những hình ảnh chỉ người lớn mới hiểu.
Cái tay Khắc Tiệp có vẻ đặt chưa đúng chỗ.
Cái tay Khắc Tiệp có vẻ đặt chưa đúng chỗ.
Nhìn qua cứ tưởng...
Nhìn qua cứ tưởng...
Trốn nắng.
Trốn nắng.
Bé hạt tiêu.
Bé hạt tiêu.
Đẳng cấp Nokia
Đẳng cấp Nokia
3 danh hài đọ lưỡi.
3 danh hài đọ lưỡi.
Đúng là xinh thật.
Đúng là xinh thật.
Nước tăng lực ngon hay người mẫu gợi cảm.
Nước tăng lực ngon hay người mẫu gợi cảm.
Phòng thi đặc biệt
Phòng thi đặc biệt
Có ai nhận ra danh hài này?
Có ai nhận ra danh hài này?
Tam Mao