Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37)

10/05/2012 06:00
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Cuộc sống của các em nhỏ là những khoảnh khắc rất đẹp, ngây thơ, hồn nhiên và những nụ cười, niềm vui chỉ bắt gặp ở trẻ em miền núi... 
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 1
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 2
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 3
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 4
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 5
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 6
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 7
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 8
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 9
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 10
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 11
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 12
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 13
Hình ảnh đẹp về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P37) ảnh 14
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)