Chủ tịch HĐQT Công ty Vibex bị kiện ra tòa?

27/04/2011 15:38
(GDVN) - Cho rằng đã có những khuất tất trong cách điều hành của ông Chủ tịch HĐQT, nhóm cổ đông trong Công ty Vibex đang làm thủ tục khởi kiện ông này.

(GDVN) - Cho rằng đã có những khuất tất trong cách điều hành của ông Chủ tịch HĐQT, nhóm cổ đông trong Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội (Công ty Vibex) đang thực hiện thủ tục khởi kiện chủ tịch Vibex ra tòa.   Kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty Vibex được tổ chức vào ngày 22/4/2011 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2015. 

Trụ sở chính công ty Vibex
Trụ sở chính công ty Vibex

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện trên nguyên tắc bầu dồn phiếu đã được pháp luật quy định, nên nhóm các cổ đông nắm giữ 10,92% vốn điều lệ đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đề cử bà Nguyễn Thanh Bình - một trong những cổ đông hội tụ đủ tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty vào danh sách bầu thành viên HĐQT.

Bên cạnh việc nhóm các cổ đông nắm giữ 66,75% vốn điều lệ đề cử danh sách gồm 5 thành viên trong đó có 3 người hiện đang nắm chức vụ điều hành Công ty Vibex là các ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Gia Dũng - Tổng Giám đốc và Lương Văn Về - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước.

Nhưng danh sách đề cử bà Nguyễn Thanh Bình đã bị Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bác bỏ chỉ với một lý do bản lý lịch cá nhân của bà Bình không được xác nhận bởi cơ quan chức năng? Theo đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 10,92% vốn điều lệ thì lý do trên hết sức phi lý khi mà thông báo yêu cầu họp ĐHĐCĐ gửi ngày 8/4/2011 không thấy nêu quy định sơ yếu lý lịch phải được UBND phường, xã xác nhận.

Tại điều 7, Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV đã quy định UBND xã, phường chỉ chứng nhận các thông tin liên quan đến hộ khẩu và không có thẩm quyền xác nhận các thông tin về quá trình công tác và bằng cấp. Việc bất ngờ đưa ra yêu cầu không báo trước bản sơ yếu lý lịch tự thuật phải có xác nhận về trình độ bằng cấp phải chăng làm khó cho quyền lợi của nhóm cổ đông nhỏ?

Trái ngược với yêu cầu khắt khe danh sách để cử của nhóm cổ đông nhỏ, Ban Tổ chức có phần “ưu ái” hơn khi thẩm tra tư cách của 5 ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông lớn đề cử. Mặc cho những ý kiến thắc mắc, yêu cầu Ban tổ chức công khai sơ yếu lý lịch của các ứng viên và sự phản đối quyết liệt của nhiều cổ đông về cách làm việc thiếu minh bạch, Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội vẫn cho phát phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2011- 2015 gồm 5 thành viên đã được Ban tổ chức trước đó in sẵn trước đó!

Nhận thấy ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty Vibex dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các cổ đông. Các thành viên Ban Tổ chức điều hành cuộc họp mang nặng tính áp đặt theo lối “vừa đá bóng, vừa thổi còi” khi cả 3 thành viên Ban Tổ chức đều là người nằm trong danh sách 5 người tham gia ứng cử vào HĐQT, nên ngay tại Đại hội nhóm các cổ đông nắm giữ 10,92% vốn điều lệ đã đồng loạt có văn bản phản đối.

Đồng thời, đại diện nhóm cổ đông nhỏ cũng tiến hành các thủ tục khởi kiện Công ty Vibex và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2006 - 2011 ra TAND TP. Hà Nội đề nghị tòa tuyên hủy kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty tại kỳ Đại hội ngày 22/4/2011. Hà Thanh