Hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

09/01/2021 06:35
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo đúng quy định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 01 năm 2021.

Nhật Minh