Hội báo toàn quốc 2016 từ ngày 13/3

Hội báo toàn quốc 2016 từ ngày 13/3
(GDVN) - Ngày 26/02/2016, Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc đã ban hành Công văn Số 941/CV-HBTQ2016, về việc hướng dẫn Hội báo toàn quốc 2016, lưu ý một số điểm mới.