Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

12/01/2020 06:00
Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phần của Hội đồng gồm: Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là Chủ tịch Hội đồng.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công an; Quốc phòng; Ủy ban Dân tộc. Các Bộ có trách nhiệm cử lãnh đạo cấp Vụ đại diện cho các bộ tham gia Hội đồng theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng cũng bao gồm đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và chuyên gia về quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn mời.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phân công cơ quan thường trực của Hội đồng.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nghiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đầu tư công.

Nhật Minh