Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2017

18/04/2018 13:19
Theo Congluan.vn
(GDVN) - Hội đồng Thi đua, khen thưởng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 09 tập thể, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xác định vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực thúc đẩy sự phát triển, ngày 17/4/2018, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 đã diễn ra lễ công bố quyết định khen thưởng đối với cá nhân và tập thể các cấp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017.

Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2017 ảnh 1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho nhà báo Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, tạo khí thế mới, động lực mới trong các cấp Hội. 

Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2017 ảnh 2
Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc và Nguyễn Bé trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã có Quyết định 306/QĐ-Hội Nhà báo Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam và Hướng dẫn 861/HD-HNBVN về thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng, Thường trực Thường vụ có Hướng dẫn số 344/HD-Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của các cấp Hội, công tác thi đua, khen thưởng 2017 tiếp tục tạo sự chuyển biến đáng ghi nhận.

Công tác bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được các cấp Hội thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Các Cụm thi đua hoạt động tương đối hiệu quả, việc bình xét khen thưởng đáp ứng quy định về tỷ lệ tập thể, cá nhân đạt danh hiệu.

Nhờ vậy, công tác khen thưởng dần đi vào thực chất, không còn tình trạng khen thưởng tràn lan.

Năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 571 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trong đó có 543 trường hợp thường xuyên và 28 trường hợp đặc cách.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Hội đồng Thi đua, khen thưởng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 09 tập thể, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội.

Đồng thời, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam cũng hiệp y đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 

DANH SÁCH TẬP THỂ HỘI XUẤT SẮC ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số  164/QĐ-HNBVN ngày  28 tháng 3 năm 2018) 

1. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh;

2. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ;

3. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai;

4. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An;

5. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang;

6. Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội;

7. Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân;

8. Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội;

9. Liên Chi hội Nhà báo Báo Biên phòng.
Theo Congluan.vn