Hơn 15 triệu lượt người được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong tháng 7

03/08/2018 06:42
Vũ Phương
(GDVN) - Theo bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số tiền trong toàn Ngành thực hiện chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp lên đến 25.389 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 7/2018, ông Vũ Quốc Tuấn – Phó chánh văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 31/7/2018.

Theo ông Vũ Quốc Tuấn, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã bao phủ gần 90% dân số.

Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,94 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 230 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (bảo hiểm thất nghiệp) là 11,89 triệu người; bảo hiểm y tế là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số.

Trong tháng toàn Ngành thu 26.703 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 7/2018 toàn Ngành thu 178.823 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 121.763 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 8.579 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 48.480 tỷ đồng.

Đại diện bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thông tin về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn 15 triệu lượt người được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trong tháng 7 ảnh 1
Lũy kế 7 tháng đầu năm có 100,16 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: VP.

Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 9.351 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 80.469 người hưởng trợ cấp 1 lần; 903.258 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 7 tháng đầu năm đã giải quyết 69.206 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 456.898 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.753.418 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Về khám chữa bệnh, cả nước có khoảng 15,27 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; lũy kế 7 tháng đầu năm có 100,16 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngành bảo hiểm cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 83.995 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.418 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 7 tháng đầu năm, giải quyết cho 373.887 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 18.986 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Lũy kế đến hết tháng 7/2018, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn Ngành là 173.082 tỷ đồng, đạt 58,79% kế hoạch cả năm.

Trong đó, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 25.773 tỷ đồng, chi bảo hiểm xã hội từ Quỹ bảo hiểm xã hội 87.020 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 4.452 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 55.837 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 7, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống  bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công văn về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội; công văn hướng dẫn một số nhiệm vụ của đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công văn về chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018...

Vũ Phương