Ngành Y tế nhiều kỳ vọng trong năm 2019

Ngành Y tế nhiều kỳ vọng trong năm 2019
(GDVN) - Năm 2019, ngành y tế tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương số 20, 21-NQ/TW về công tác y tế, dân số...