Đồng Tâm giờ đã yên rồi

Đồng Tâm giờ đã yên rồi
(GDVN) - Đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường.