Không chịu tiếp dân thì có còn xứng đáng là Chủ tịch tỉnh nữa không?

29/11/2018 08:20
Trinh Phúc
(GDVN) - Ông Lê Như Tiến cho rằng: “Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân để xem chính sách của mình có đúng không. Tâm tư nguyện vọng của người dân như thế nào".

Theo Luật tiếp công dân, Chủ tịch tỉnh một tháng phải dành ít nhất một ngày tiếp dân. Nhưng trên thực tế, theo báo cáo của Ban Dân nguyện (trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) thì chỉ có 3 tỉnh Chủ tịch tỉnh tiếp dân theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về thực trạng này, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: “Không tiếp dân là sự né tránh của những người đứng đầu cấp tỉnh”.

Không chịu tiếp dân thì có còn xứng đáng là Chủ tịch tỉnh nữa không? ảnh 1
Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội (ảnh quochoi.vn).

Theo ông Lê Như Tiến, “Chủ tịch tỉnh do nhân dân bầu ra thông qua Hội đồng nhân dân, là người trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Nếu như các nước khác, Chủ tịch tỉnh phải do nhân dân bầu ra.

Cơ chế chính trị mình do Hội đồng nhân dân mà Hội đồng nhân dân thay mặt nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương bầu ra.

Chủ tịch tỉnh là cơ quan hành pháp ở tại địa phương vì vậy Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân, phải đối thoại với người dân để xem chính sách của mình có đúng không. Tâm tư nguyện vọng của người dân thế nào”.

Không chịu tiếp dân thì có còn xứng đáng là Chủ tịch tỉnh nữa không? ảnh 2Tiếp dân là trách nhiệm, là cái tâm của lãnh đạo, không tiếp cũng đâu có được

Ông Lê Như Tiến còn cho biết: “Trong thời gian vừa qua tôi thấy nhiều Chủ tịch tỉnh đã ủy quyền cho thanh tra tỉnh hoặc chánh văn phòng tỉnh tiếp dân.

Làm như vậy là Chủ tịch tỉnh đã tự khước từ vai trò mà người dân đã bầu ra và ủy quyền cho họ” và ông Tiến đặt câu hỏi nhấn mạnh: “Việc khước từ vai trò đó thì những vị này còn xứng đáng với Chủ tịch tỉnh nữa hay không?”.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội nêu quan điểm: “Chủ tịch tỉnh phải tiếp dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đó là quy định về giải quyết những kiến nghị của nhân dân, quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Điều này thể hiện trong hai luật là Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo và các quy định khác của pháp luật về việc phải tiếp dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và các quy định của Đảng.

Người đứng đầu chính quyền địa phương phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Không tiếp dân là không lắng nghe ý kiến của nhân dân, khước từ vai trò do dân bầu ra, do dân ủy quyền”.

Do đó, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: “Nếu tỉnh nào, địa phương nào Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch thành phố không tiếp dân thì tôi đề nghị Chính phủ và Quốc hội phải có chế tài.

Đã có quy định hàng tháng phải tiếp dân ít nhất một ngày nhưng không thực hiện điều đó mà trong suốt nhiệm kỳ có Chủ tịch tỉnh ủy quyền cho thanh tra của tỉnh, cho chánh văn phòng của tỉnh đi tiếp dân hoặc cho Giám đốc các sở … thì đó là sự né tránh của những người đứng đầu cấp tỉnh.

Nếu như lãnh đạo cấp tỉnh, đặc biệt Chủ tịch tỉnh không tiếp dân thì còn xứng đáng là Chủ tịch tỉnh nữa hay không? Đó là cái mà người dân và cử tri rất quan tâm”.

Không chịu tiếp dân thì có còn xứng đáng là Chủ tịch tỉnh nữa không? ảnh 3Dân tố với ông Lưu Bình Nhưỡng, có Chủ tịch tỉnh tiếp dân 9 phút rồi đi nhậu

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ôngLê Văn Cuông nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng: “Vấn đề tiếp công dân không những thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với công dân mà đó là điều kiện để cán bộ được tiếp cận với người dân, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết các vấn đề người dân yêu cầu.

Việc tiếp dân là thực hiện bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân. Cho nên, vấn đề tiếp công dân không phải tình cảm mà còn trách nhiệm.

Qua tiếp dân cán bộ sẽ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của công dân để có ý kiến lên cấp trên hoặc để điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế của người dân.

Ông Cuông nhấn mạnh: “Tiếp dân là phương pháp làm việc thực hiện bản chất nhà nước của dân. Đây là trách nhiệm vừa là cái tâm của người lãnh đạo trong quá trình phục vụ người dân.

Một cán bộ của nhà nước của dân thì phải phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Trên thực tế, nhiều vị cán bộ có biểu hiện xa dân, vô cảm trước nỗi đau, mất mát, oan sai của người dân nên buộc nhà nước phải có quy định pháp luật về tiếp công dân”.

Cũng theo ông Lê Văn Cuông, pháp luật đã ban hành thì bắt buộc Chủ tịch tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ không phải muốn hay không muốn thực hiện.

Cái kiểu thích thì tiếp không thích thì thôi là không được.

Đã là người cán bộ đứng đầu tỉnh thì phải gương mẫu thực thi pháp luật. Người dân đều thấy được quy định pháp luật về tiếp công dân rõ ràng minh bạch, chủ tịch tỉnh ít nhất một tháng phải có một ngày tiếp công dân.

“Chủ tịch tỉnh là người đứng đầu địa phương rồi, đáng lẽ nhận thức sâu sắc và gương mẫu thực thi pháp luật.

Nhưng mà có bộ phận vi phạm pháp luật, không tiếp công dân thường xuyên là không thể chấp nhận được.

Ngay cả đối tượng là cấp huyện, cấp xã cũng không thể chấp nhận chứ đừng nói lãnh đạo cấp tĩnh mà như thế” – ông Cuông nói và cho rằng: “Lãnh đạo tỉnh như vậy thì làm sao làm gương cho cấp huyện, cấp xã được.

Làm sao nói, chỉ đạo hay xử lý được cấp dưới khi họ không tiếp công dân. Bản thân người đứng đầu tỉnh không gương mẫu thì làm sao nói được cấp dưới”.

Trinh Phúc