Trình độ cao vì sao vẫn thất nghiệp?

Trình độ cao vì sao vẫn thất nghiệp?
(GDVN) - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục thống kê vừa công bố cả nước còn khoảng 138.800 người có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp.