Kiên quyết xử lý trường hợp được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng

16/05/2018 06:00
Nhật Minh
(GDVN) - Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ trong các Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 tỉnh, thành phố.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP, Nghị quyết 52/NQ-CP, Nghị quyết 53/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên, Thành  phố Cần Thơ và tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Thái Nguyên có 292.469 ha đất nông nghiệp, chiếm 82,93%; đất phi nông nghiệp là 56.953 ha, chiếm 16,15%; đất đô thị 21.906 ha, chiếm 6,21%.

Thành phố Cần Thơ có 109.690 ha đất nông nghiệp, chiếm 76,23%; đất phi nông nghiệp là 34.207 ha, chiếm 23,77%; đất đô thị 58.959 ha, chiếm 40,97%.

Tỉnh Tây Ninh có 330.051 ha đất nông nghiệp, chiếm 81,67%; đất phi nông nghiệp là 74.074 ha, chiếm 18,33%; đất đô thị 11.269 ha.

Kiên quyết xử lý trường hợp được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 tỉnh, thành phố. Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Chính phủ yêu cầu 3 tỉnh, thành phố nêu trên quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Các tỉnh cần đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất.

Chủ động khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Kiên quyết xử lý trường hợp được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng ảnh 2Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 13 tỉnh

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai...

Đồng thời, tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nhật Minh