65% cổ đông đồng ý "bán" OceanBank giá... 0 đồng

25/04/2015 15:44 Mai Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Trên 65% cổ đông tán thành việc Ngân hàng nhà nước mua lại toàn bộ cổ phần của OceanBank với giá 0 đồng.

Tại Đại hổi cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra sáng nay, Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) đã xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản.

Theo đó, có trên 65% cổ đông tán thành việc Ngân hàng nhà nước mua lại toàn bộ cổ phần của OceanBank với giá 0 đồng.

Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP OceankBank thông qua việc để Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng

Được biết trước khi được Ngân hàng Nhà nước công bố mua lại với giá 0 đồng, OceanBank đã tính tới phương án phát hành cổ phần để bổ sung vốn song không được cổ đông thông qua tại đại hội (chỉ có 33% đồng ý).

Hiện nay, mức vốn pháp định tối thiểu mà Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại phải đáp ứng là 3.000 tỷ đồng. Các báo cáo tài chính công bố trước đây của OceanBank đều cho thấy vốn điều lệ ở mức 4.000 tỷ. Tuy nhiên, tờ trình của nhà băng tại đại hội lần này lại cho biết, vốn điều lệ thực của ngân hàng hiện chưa đủ mức vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.

Trước đó có thông tin OceanBank sẽ sáp nhập vào VietinBank. Tuy nhiên tại cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2015 của VietinBank vừa diễn ra, người đứng đầu VietinBank cho biết: VietinBank đang hỗ trợ về nhân sự cho 2 ngân hàng để điều hành ổn định chứ không có chuyện VietinBank sáp nhập vào OceanBank.

OceanBank là trường hợp thứ hai được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Trước đó Ngân hàng Nhà nước đã mua lại với giá 0 đồng và trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) đối với Ngân hàng Xây dựng (VNCB), qua đó chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu. 

Đến đầu tháng 3/2015, cơ quan quản lý đã tiến hành chuyển đổi VNCB sang mô hình mới - ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Mai Anh (Tổng hợp)