Đó là thông tin đáng chú ý trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV - mã: BID) mới được công bố.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của BIDV đạt 1.408,18 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong giai đoạn từ 1/1 đến 31/3 đạt 1.544,715 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2013.

BIDV lý giải nguyên nhân làm tăng thu nhập là do hầu hết các khoản mục thu ròng hợp nhất và riêng Ngân hàng đều tăng, cụ thể tổng thu nhập ròng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Thu ròng từ góp vốn mua cổ phần hợp nhất tăng 145%, tăng ròng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013.

Nợ có khả năng mất vốn của BIDV là 5.561 tỷ đồng, tăng 1.352 tỷ đồng

Chi phí của BIDV trong cùng giai đoạn cũng giảm do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý I giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 202,7 tỷ đồng, gấp 5 lần con số cùng kỳ năm 2013. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi hơn 60 tỷ đồng, giảm 55,8% so với kết quả quý I/2013. Hoạt động dịch vụ đem lại 605 tỷ đồng, tăng 17,7% so với quý I/2013.

Tổng tài sản tính đến hết quý I là 572.263 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2013. Cho vay khách hàng đạt 398.286  tỷ đồng, tăng 1,8% so với kết quả đầu năm, tiền gửi khách hàng là 357.856  tỷ đồng, tăng 5,5% so với thời điểm cuối năm 2013.

Tính đến ngày 31/3/2014, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,26% cuối năm trước xuống còn 2,02%. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn là 5.561 tỷ đồng, tăng 1.352 tỷ đồng so với cuối năm trước và chiếm tỷ trọng 69% trong tổng nợ xấu.

Trước đó công bố tại Đại hội cổ đông thường niên 2014, ông Trần Phương - Phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV cho biết, lợi nhuận trước thuế quý I/2014 của ngân hàng này đạt 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong năm nay, đại diện lãnh đạo BIDV cho biết năm 2014 sẽ trích lập 9.000 tỷ đồng cho chi phí dự phòng. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014, được biết BIDV sẽ chi trả cổ tức không dưới 9% trong năm nay.

Tiết lộ kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư ngoại, ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, BIDV vẫn đang lựa chọn và sẽ tập trung vào 2 đối tượng nhà đầu tư chiến lược dài hạn và trung hạn. Đến năm 2015 hướng đến Nhà nước chỉ còn nắm giữ 65% vốn.

Hoàng Lực (Tổng hợp)