DNNN phải ký hợp đồng thuê đất nếu cổ phần hóa

02/08/2013 12:22 Hoàng Lực (nguồn Bộ Tài chính)
(GDVN) - Đó là nội dung chính được xem xét sửa đổi tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần để nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, một khâu quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước đang được Bộ Tài chính gấp rút thực hiện.
Để đảm bảo thực hiện mục tiêu đẩy nhanh quá trình cổ phẩn hóa, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ, địa phương nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 59.

Dự kiến năm nay sẽ Cổ phần hóa Tập đoàn dệt may Việt Nam, Vinatex sẽ phải ký hợp đồng thuê đất

Một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung đó là quy định về xác định giá trị quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ thực hiện điều chỉnh cơ chế quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo hướng quy định thì về nguyên tắc tất cả diện tích đất doanh nghiệp này đang quản lý và sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ phải chuyển sang thực hiện ký hợp đồng thuê đất có thời hạn với cơ quan có thẩm quyền.

Những trường hợp đặc biệt khác thì có cơ chế xử lý cụ thể.

Theo phương án này, đối với các doanh nghiệp đã được giao đất trước đó nay chuyển sang thuê thì giá trị quyền sử dụng đất giao còn lại tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được xác định là số tiền doanh nghiệp đã trả trước tiền thuê đất cho một khoảng thời gian nhất định theo mặt bằng giá thuê đất tại thời điểm doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thuê đất với cơ quan quản lý tại địa phương. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến Ngân sách Nhà nước và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thực hiện thuê đất mới thì sẽ căn cứ theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và không được tính bổ sung giá trị lợi thế vị trí địa lý vì giá thuê đất đã sát giá thị trường.

Đối với việc đối chiếu toàn bộ công nợ khi xác định giá trị doanh nghiệp, theo quy định, doanh nghiệp cổ phần hóa phải tiến hành đối chiếu toàn bộ các khoản công nợ đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và có biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ không có khả năng thu hồi theo quy định.

Nhưng theo phản ánh của một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty 100% vốn nhà nước thì việc đối chiếu toàn bộ công nợ là khó khăn, các doanh nghiệp hiện nay chỉ đối chiếu được khoảng 60 - 70%, do vậy quy định đối chiếu toàn bộ công nợ sẽ làm chậm tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới, Bộ Tài chính vừa báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh theo hướng: Giao các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty  nhà nước chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện đối chiếu toàn bộ các khoản công nợ (phải thu, phải trả) đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định.

Nếu trong trường hợp do thời điểm cổ phần hóa không trùng với thời điểm kiểm kê khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp quy mô lớn, đối tượng công nợ nhiều, không kịp đối chiếu hết thì doanh nghiệp cổ phần hóa phải báo cáo các bộ, địa phương xem xét, xử lý.

Về việc cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có đơn vị sự nghiệp có thu như bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu dự kiến sẽ được tháo gỡ bằng cách: Nếu các doanh nghiệp cổ phần hóa nào tiếp tục kế thừa sẽ tổ chức định giá tính vào giá trị doanh nghiệp đó ; Còn nếu các doanh nghiệp cổ phần hóa không kế thừa thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển giao cho các bộ, ngành có liên quan để thực hiện xã hội hóa theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Ví dụ: Đối với các bệnh viện đề xuất giao Bộ Y tế tiếp quản; các trường đào tạo nghề đề xuất giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp quản; các Viện nghiên cứu đề xuất giao Bộ quản lý ngành kinh doanh chính tiếp quản... Trong thời gian chưa bàn giao thì giao bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh tiếp quản và thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu tại các đơn vị này.

Theo kế hoạch, trong năm 2013 nhiều tập đoàn, tổng công ty sẽ thực hiện cổ phần hóa như: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Mía đường I, Tổng công ty Mía đường II, Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam…
Hoàng Lực (nguồn Bộ Tài chính)