Làm ăn chụp giật, vi phạm pháp luật thì không thể phát triển

03/11/2016 07:27 Ngọc Quang (ghi)
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Dũng (Nam Định) chỉ rõ, nền văn hóa không thượng tôn pháp luật, làm ăn chụp giật thì không thể có một quốc gia phát triển.

Đại biểu Nguyễn Quang Dũng cho biết, ông đồng tình cao với tờ trình của Chính phủ về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016-2020; đánh giá rất cao về quan điểm của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước về kinh tế, cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng nhà nước liêm chính và kiến tạo.

Đồng thời tăng cường kỷ luật và hiệu lực thi hành pháp luật và từng bước giảm thiểu vai trò kinh doanh của phạm vi nhà nước trong quản lý kinh tế cũng như về kinh doanh.

Tôi thấy rằng một quốc gia phát triển phải là quốc gia tập trung quản lý pháp luật và điều hành pháp luật.

Việc làm ăn, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nếu một quốc gia cứ tham gia quá nhiều vào vấn đề quản lý kinh tế và kinh doanh thì chúng ta để lại rất nhiều hậu quả mà chúng ta đang phải giải quyết.

Tôi muốn tham luận vào đây rằng, một quốc gia phát triển thì phải có một nền văn hóa của quốc gia đó. Nền văn hóa không thượng tôn pháp luật, vi phạm pháp luật tràn lan, làm ăn chụp giật của hàng loạt doanh nghiệp và lừa đảo thì không thể có một quốc gia phát triển.

Một nền văn hóa làm ăn theo pháp luật không thể có một sớm một chiều như chúng ta nghĩ, nhưng tinh thần quyết liệt của người đứng đầu cũng cần ghi nhận sự cho sự đổi mới và phát triển, thấy rõ là phải ra rả trên truyền thông để hô hào cả một hệ thống và toàn bộ người dân phải thay đổi.

Từng người phải nỗ lực nhiều năm thì mới thay đổi được văn hóa của một quốc gia. Chỉ khi nào thay đổi được văn hóa một quốc gia thì chúng ta mới ghi nhận được những thành quả phát triển của nền kinh tế của quốc gia đó.

Đại biểu Quốc hội Phạm Quang Dũng đánh giá: Chỉ khi nào thay đổi được văn hóa một quốc gia thì chúng ta mới ghi nhận được những thành quả phát triển của nền kinh tế của quốc gia đó. Ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Nhân đây, tôi xin tham luận vào đề án tái cơ cấu nền kinh tế và trọng tâm của nội dung thứ hai mà tôi cho rằng nội dung thiết yếu.

Chìa khóa để thành công trong đợt tái cơ cấu này là tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân sách nhà nước. 

Nếu như chúng ta không tập trung vào cái này mặc dù chúng ta đưa ra chương trình là 5 nội dung trọng tâm để tái cơ cấu nền kinh tế.

Tôi đi sâu vào phân tích vấn đề này, tôi cho rằng sau một hồi tăng trưởng nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chủ yếu tăng trưởng do đầu tư mà có.

Đầu tư chúng ta phải vay ODA, phải phát hành trái phiếu Chính phủ, chất lượng tăng trưởng đó không bền vững, làm cho năng suất lao động của chúng ta không cao lên được, làm cho thu nhập của người dân không cao lên được, đó là vấn đề. Nhà nước cũng nhận ra rằng chúng ta phải tái cơ cấu.

Chủ tịch VCCI lo ngại mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% là quá cao

Nhưng câu chuyện đầu tiên là nguồn lực ở đâu? Nhiều người nói chúng ta chưa nhìn đâu ra nguồn lực, nhưng tôi thấy nguồn lực của chúng ta còn rất nhiều.

Vấn đề chúng ta có khai thác được không và có làm được, phát huy được không?

Nhiều đất nước còn không biết sờ vào chỗ nào để có nguồn lực đó để chống đỡ khó khăn, nhưng chúng ta hơn là chúng ta nhìn được dư địa còn nhiều.

Ở đây nguồn vốn của nhà nước tức là tài sản của dân, của nhà nước nằm ở doanh nghiệp nhà nước không phải ít.

Khối lượng còn nhiều hơn nữa mà lâu nay chúng ta ít nhìn đến và gần như không tập trung quản lý nó, xem nó phát triển như thế nào là các tài sản của các cơ quan hành chính cung cấp dịch vụ công.

Hai nguồn tài sản này cộng vào theo nhiều chuyên gia tính toán bây giờ khoảng 500 tỷ đô. 500 tỷ đô này chúng ta biết cách khai thác nó, chúng ta chỉ phân bổ lại nguồn lực này trong kỳ chiến lược đến 2020 khoảng 1/3 hay một nửa thôi thì hiệu quả kích thích là một cú hích rất tốt cho tăng trưởng.

Tôi cho rằng, nếu làm tốt việc này thì kế hoạch tăng trưởng còn vượt cả kỳ vọng, không phải dưới hay đạt được kỳ vọng mà mục tiêu chúng ta đưa ra.

Câu chuyện là chúng ta có làm hay không làm thôi. Tôi nghĩ làm rất đơn giản, đó là thoái vốn từ doanh nghiệp nhà nước trước đây và trong thời gian vừa qua chúng ta làm rất tốt, tại sao gần đây không làm nữa và dừng lại. Có phải khó không?

Tôi cho rằng khó hay không là ở chúng ta, không phải vấn đề gì. Tôi đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ hiện thực hóa được, nhưng trong đề án chúng ta chỉ hô chung chung.

Phần lớn nói tăng cường thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không thấy có một mục tiêu nào cụ thể, Quốc hội phải đưa ra 2017, 2018, 2019 thoái vốn với giá trị là bao nhiêu, tránh kế hoạch vừa qua chúng ta đưa ra thành tích cổ phần hóa là số doanh nghiệp giao cổ phần hóa thì hoàn thành tốt, mỗi doanh nghiệp chỉ bán được 2%, 3% thậm chí 5% và người ta không muốn cổ phần hóa thì người ta đưa ra đủ các loại tiêu chí, không thể bán được. 

Ngọc Quang (ghi)