Miễn thuế nhập thiết bị dự án bauxite, Bộ Tài chính "ưu ái" Vinacomin?

05/11/2013 07:23 Hoàng Lực
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) việc Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư trong dây chuyền sản xuất trong dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng là theo quy định pháp luật hiện hành, không phải là chính sách ưu đãi riêng với dự án.
Mới đây, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13702/BTC-TCHQ trả lời Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ Dự án tổ hợp bauxite Tân Rai, Lâm Đồng.

Trong công văn Bộ Tài chính nêu rõ: Dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đã được quy định cụ thể tại Khoản 7 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010).

Cụ thể, dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án bao gồm: Thứ nhất linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án.

Nhà máy bauxite Tân Rai.

Thứ hai là nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm nêu tại điểm b nêu trên để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án

Danh mục nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý miễn thuế nhập khẩu theo chế độ quy định cho số linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị của Dự án tổ hợp bauxite Tân Rai, Lâm Đồng.

Xung quanh thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng việc miễn thuế nhập khẩu với dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng là sự ưu đãi có phần thiên vị cho Vinacomin.

Theo ý kiến của đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, máy móc nguyên liệu thì việc miễn thuế nhập khẩu thiết bị dự án bautixe cho Vinacomin là không công bằng nhất là trong lúc khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên, phản bác ý kiến trên, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cho rằng việc Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu các thiết bị, linh kiện vật tư, nguyên liệu cấu tạo máy móc dây chuyền sản xuất tại dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng có ý nghĩa rất lớn, giúp Vinacomin giảm vốn đầu ban đầu cho dự án.

“Việc miễn thuế vật tư, thiết bị ở đây là miễn thuế với linh kiện nhập khẩu để hình thành thiết bị, tài sản nhà máy. Việc miễn giảm này là theo đúng quy định, không phải chịu thuế nhập khẩu", ông Biên cho biết. 

Trước đây khi làm thủ tục thông quan, chính sách chưa rõ ràng, Hải quan có yêu cầu Vinacomin tạm nộp tiền thuế nhập khẩu chờ sau này khi có chỉ đạo chính thức của Bộ Tài chính thì sẽ xem xét để hoàn lại. “Khi đó tập đoàn đã nộp thuế nhập khẩu các linh kiện này cho hải quan từ hơn một năm trước”, ông Biên nói.

“Vừa qua các cơ quan của bộ có rà soát lại các chính sách và thấy rằng linh kiện, thiết bị tập đoàn nhập thuộc diện không phải nộp thuế do là mặt hàng trong nước chưa sản xuất được, trong khi đây là những thiết bị đồng bộ theo dây chuyền của nhà máy không thể thay thế. Do vậy thiết bị nhập này thuộc diện không phải nộp thuế chứ không phải là chính sách ưu đãi riêng gì cho dự án cũng như cho tập đoàn”, ông Biên khẳng định.

Cụ thể theo Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP và Thông tư Số 04/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch – Đầu tư thì việc miễn thuế xuất nhập khẩu sẽ được áp dụng cho trường hợp như sau: Tại Điểm a; c; d; đ khoản 6, Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP chỉ rõ Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc; 

Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này; Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này; Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Hoàng Lực