PV GAS đóng góp 44% lợi nhuận của PVN năm 2017

27/02/2018 10:40 An Nhiên
(GDVN) - Năm 2017, PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 2-46%, sản xuất và cung cấp cho các khách hàng trên 9,6 tỷ m3 khí, trên 1,3 triệu tấn LPG.

Năm 2017, PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 2-46%, sản xuất và cung cấp cho các khách hàng trên 9,6 tỷ m3 khí, trên 1,3 triệu tấn LPG, trên 78 ngàn tấn condensate. Các chỉ tiêu tài chính vượt mức kế hoạch từ 28-68%, tăng 9 – 15% so với thực hiện năm 2016.

Cụ thể, doanh thu 66.001 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 4.690 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, PV GAS là đơn vị nhiều năm liền lọt vào top các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có uy tín trên sàn chứng khoán, được cổ đông quan tâm và ủng hộ với mức giá cổ phiếu tăng liên tục cả năm.

Kiểm tra hoạt động tại GPP Cà Mau.

Tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cốt lõi của toàn ngành Dầu khí, PV GAS đã nỗ lực vượt bậc để cùng toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vượt “bão”, về đích thành công  năm 2017, đóng góp quan trọng thu ngân sách Nhà nước và tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Năm 2017 PV GAS đóng góp trên 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Không chỉ thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, PV GAS còn đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng. Tổng số tiền đã ủng hộ/tài trợ của PV GAS cho công tác an sinh xã hội trong năm 2017 đạt trên 80 tỷ đồng.

Thành quả đó là sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ,trong bối cảnh PV GAS phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại bởi một số hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn.

Mưa nhiều và sớm so với mọi năm, nước các hồ thủy điện ở mức cao, EVN ưu tiên huy động điện từ thủy điện (sản lượng huy động từ khí chỉ bằng 94% năm 2016).

PV Gas lọt vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất Việt Nam 2017

Một số dự án lớn liên quan nhiều bên (Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ, NCS2 giai đoạn 2, Sao Vàng Đại Nguyệt), công đoạn chuẩn bị đầu tư triển khai gặp nhiều khó khăn; sản xuất ống, bọc ống không có dự án lớn để thực hiện, hoạt động không được liên tục.

Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, PVN đang xem xét tập trung nguồn lực vào phát triển lĩnh vực công nghiệp khí, bên cạnh lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, để 2 lĩnh vực cốt lõi này có thể nâng bước phát triển các lĩnh vực khác mà Tập đoàn đã và đang gặp khó khăn.

Kỳ vọng của tập đoàn đặt ra nhiều có hội và thử thách mới cho PV GAS trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong việc thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 của tổng công ty trên quan điểm: “Tiếp tục vai trò và sứ mệnh phát triển ngành công nghiệp khí thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, với hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp khí an toàn, hiện đại trên phạm vi toàn quốc, cấp đủ khí cho các hộ tiêu thụ để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực, bảo vệ môi trường, tài nguyên, giữ vững an ninh quốc phòng quốc gia”.

Với tiềm lực sẵn có, cùng sự đồng tâm hiệp lực trong toàn thể đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, PV GAS tự tin sẽ vượt qua mọi thách thức, trở ngại tiếp tục vững vàng và phát triển, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, một thành viên chủ lực trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kể từ khi đưa dòng khí đầu tiên vào bờ vào tháng 4-1995 đến nay, PV GAS cung cấp cho thị trường khoảng 120 tỷ m3 khí, 12,8 triệu tấn LPG và 1,7 triệu tấn condensate; đóng góp doanh thu cho ngành Dầu khí 620.000 tỷ đồng,thu được 97.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách Nhà nước trên 60.000 tỷ đồng.
PV GAS phấn đấu đến năm 2025 sẽ vươn lên hàng thứ 4 khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hàng năm và có tên trong các doanh nghiệp khí mạnh của châu Á; tổng tài sản đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 (năm 2020 gấp 2 lần năm 2015);

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm; duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc; cơ cấu sản phẩm theo doanh thu (khí và LNG chiếm 61%, sản phẩm khí 27%, dịch vụ khí 12%).
An Nhiên