Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017

10/01/2018 07:00
Quế Chi
(GDVN) - Kết quả năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Năm 2017 là năm thứ hai cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đây cũng là năm thứ hai Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu, một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…

Song, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế quan trọng của đất nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhận định, kết quả hoạt động của Tập đoàn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia và nguồn thu ngân sách nhà nước; tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao.

Kết quả năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao thực hiện trong năm 2017.

PV Gas ký kết hợp tác với đối tác Hoa Kỳ
PV Gas ký kết hợp tác với đối tác Hoa Kỳ

Về các chỉ tiêu sản xuất

Công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí được triển khai tích cực; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017.

Cụ thể:

Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, trong đó:

Khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

PV Power SERVICES ký kết hợp đồng khung với SLV.
PV Power SERVICES ký kết hợp đồng khung với SLV.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt mốc khai thác tấn dầu thứ 380 triệu vào ngày 20/8/2017, trong đó:

Khai thác dầu ở trong nước đạt 13,57 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 36 ngày, vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch năm Chính phủ giao đầu năm.

Khai thác dầu ở nước ngoài đạt 1,95 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 3 ngày, vượt 30 nghìn tấn so với kế hoạch năm.

Khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt mốc khai thác m3 khí thứ 130 tỷ vào ngày 12/9/2017.

Hệ thống các đường ống dẫn khí được vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ công nghiệp và tiêu dùng dân sinh.

Từ các hệ thống đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,58 tỷ m3 khí khô, vượt 3,0% so với kế hoạch năm; 78,7 nghìn tấn Condensate, vượt 41,0% so với kế hoạch năm và 317 nghìn tấn LPG, vượt 5,0% so với kế hoạch năm.

PVFCCo_PVCFC_PVPower_PVP NT2 la 4 đơn vị của PVN được vinh danh Doanh nghiệp vì Người lao động 2017.
PVFCCo_PVCFC_PVPower_PVP NT2 la 4 đơn vị của PVN được vinh danh Doanh nghiệp vì Người lao động 2017.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệhoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó:

- Sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm.

Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 150 tỷ vào ngày 17/12/2017.

- Sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch cả năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm.

Tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 15 triệu vào ngày 22/11/2017.

- Sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 50 triệu vào ngày 16/12/2017.

Các đơn vị hoạt động dịch vụ dầu khí đã nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp (2015 - 2017) hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh…

Nhưng các đơn vị dịch vụ đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2017;

Kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

PVN làm việc với các đối tác dự án Liên hợp LHD Nghi Sơn.
PVN làm việc với các đối tác dự án Liên hợp LHD Nghi Sơn.

Về các chỉ tiêu tài chính

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm - góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đất nước cả năm 2017.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 nghìn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 nghìn tỷ đồng, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm, tăng 8,0% so với năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 nghìn tỷ đồng.

PVN làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
PVN làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Tập đoàn thường xuyên báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện;

Bên cạnh đó, trong năm 2017 Tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Tập đoàn đang triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

Ba đơn vị lớn trong Tập đoàn là BSR, PVOil và PVPower đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động - PCCC, bảo vệ môi trường và ứng phó tình huống khẩn cấp tiếp tục được đảm bảo;

Các yêu cầu của pháp luật được Tập đoàn tuân thủ đầy đủ; các quy định mới kịp thời được phổ biến và triển khai thực hiện;

Các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm được vận hành ổn định, liên tục, an toàn, không có tai nạn sự cố, cháy nổ nghiêm trọng, tần suất tai nạn, sự cố ở mức thấp so;

Điều kiện lao động, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và sức khỏe của người lao động được đảm bảo; công tác kiểm tra an toàn được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức kiểm tra;

Công tác quản lý chất thải và giám sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; năng lực ứng phó trong tình huống khẩn cấp được nâng cao, kịp thời ứng phó với 16 cơn bão trong năm 2017; văn hóa an toàn tiếp tục được thúc đẩy.

PVN ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi
PVN ủng hộ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai trong buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Hoạt động khoa học công nghệ và công tác đào tạo được triển khai tích cực:

Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trên tinh thần sát với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh, theo hướng các nghiên cứu bám sát yêu cầu và phục vụ cao nhất cho sản xuất;

Tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ năng lực, tham gia tích cực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học;

Trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ và sử dụng hiệu quả nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tập đoàn.

Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện theo cam kết.

PVN và PVEP ký kết hợp đồng thuê điều hành Lô 01&02-97.
PVN và PVEP ký kết hợp đồng thuê điều hành Lô 01&02-97.

Đánh giá chung

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cơ bản vượt qua các khó khăn thách thức để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 Chính phủ giao, đặc biệt là:

Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%.

Nộp ngân sách nhà nước, vượt 22,9 nghìn tỷ đồng so với kế đề ra, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.  

Nhiều đơn vị có mức đóng góp tốt cho ngân sách nhà nước, gồm:

VSP đóng góp 20,93 nghìn tỷ đồng, BSR đóng góp 10,4 nghìn tỷ đồng; PVEP đóng góp 8,63 nghìn tỷ đồng; PVOil đóng góp 8,1 nghìn tỷ đồng;

PVGas đóng góp 3,93 nghìn tỷ đồng; PV Power đóng góp 1,37 nghìn tỷ đồng…

Người lao động PV Drilling
Người lao động PV Drilling

Các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018 được dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018; Tập đoàn đang tập trung xây dựng các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Chính phủ giao:

- Xây dựng, đôn đốc, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động PV Gas Ca Mau
Người lao động PV Gas Ca Mau

- Đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm thăm dò thẩm lượng, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 10 - 15 triệu tấn dầu quy đổi.

Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ để đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Đôn đốc, làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình;

Vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; phấn đấu đạt sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra..

- Tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 05 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ- TTg ngày 29/9/2017.

- Chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn nhất là tại Công ty mẹ; tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, chất lượng; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, đúng trình độ.

Chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Người lao động trên giàn Đại Hùng 01.
Người lao động trên giàn Đại Hùng 01.

- Bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018.

Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Tập trung thu xếp đủ vốn, lấy lại tiến độ các dự án đã bị chậm so với yếu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để chủ động cung cấp các thông tin chính thống về hoạt động của Tập đoàn.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí;

Đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong tất cả các đơn vị thành viên của Tập đoàn; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Quế Chi