Từ 11/7, giá nước sạch tăng tới 50%

01/07/2012 08:22 Theo VnMedia
Kể từ 11/7 tới, giá nước sạch ở đô thị loại 1 sẽ lên mức cao nhất tới 18 nghìn đồng/m3 và thấp nhất là 3,5 nghìn đồng/m3, thay cho các mức 12 nghìn đồng/m3 và 3 nghìn đồng/m3 đang áp dụng hiện tại.
Bộ Tài chính vừa có Thông tư mới hướng dẫn về khung giá nước sạch sinh hoạt, áp dụng từ ngày 11/7 tới.

Theo Thông tư này, khung giá nước sạch ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 sẽ có giá cao nhất lên tới 18 nghìn đồng/m3 và tối thiểu là 3,5 nghìn đồng/m3. Đối với giá tối đa nước sạch ở đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 sẽ có mức giá mới tối đa là 15 nghìn đồng/m3 và giá tối thiểu là 3 nghìn đồng/m3.

Riêng ở khu vực nông thôn, khung giá nước sạch sinh hoạt mới cũng được điều chỉnh tăng lên mức tối thiểu 2.000 đồng và tối đa là 11.000 đồng/m3.

Giá nước sạch chính thức tăng mạnh kể từ ngày 11/7


Như vậy, so với quy định hiện hành, khung giá nước sạch đã có biến động khá lớn. Bằng chứng là, nếu so sánh với thông tư số 100 ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt ở đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 chỉ có giá tối đa là 12.000 đồng/m3, trong khi giá tối thiểu 3.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, 3, 4, 5 có giá tương ứng là 2 nghìn đồng và 10 nghìn đồng; trong khi đó nước sạch sinh hoạt nông thôn mức thấp nhất là 1 nghìn đồng và mức cao nhất chỉ là 8 nghìn đồng.

Trước đó, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã có kiến nghị tăng mạnh giá nước sạch, để đảm bảo ổn định tình hình sản xuất, phát triển mạng lưới và chất lượng cung cấp nước sạch. Nguyên nhân là do mức giá hiện tại vẫn chưa đủ chi phí cho suất đầu tư vì giá đầu vào tăng.
Theo VnMedia