Từ vụ "từ chối" người khuyết tật: Cục Hàng không yêu cầu bổ sung xe nâng

06/04/2015 20:05 Mai Anh
(GDVN) - Cục Hàng không yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không phải xây dựng lộ trình bổ sung xe nâng hành khách sử dụng xe lăn lên tàu bay...

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành khách khuyết tật tham gia giao thông Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không, Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV), Cụm cảng hàng không và các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật.

Cụ thể với các hãng hàng không Cục Hàng không yêu cầu phải tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ vận chuyển, đưa ra các quy trình cụ thể, rõ ràng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu đi lại của hành khách là người khuyết tật và loại bỏ các quy trình, thủ tục phiền hà…

Ảnh minh họa

Các hãng hàng không sửa đổi bổ sung các điều lệ dựa trên văn bản pháp luật liên qua như Luật người khuyết tật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật người khuyết tật, Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24/09/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật khi tham gia giao thông, Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng Hàng không, sân bay…

Trong thời gian tiến hành rà soát, sửa đổi điều lệ vận chuyển; các Hãng Hàng không có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách khuyết tật lên/xuống tàu bay thuận tiện.

Đối với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Cục Hàng không yêu cầu tổng công ty này phải triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế chủ trì điều phối hoạt động tại Cảng Hàng không, sân bay của Giám đốc Cảng hàng không sân bay trong đó chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Cảng Hàng không trong việc “Chủ trì, giải quyết những khiếu nại của hành khách liên quan đến dịch vụ cung cấp tại Cảng Hàng không, sân bay” và trách nhiệm “yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết những khiếu nại của khách hàng”, đặc biệt đối với hành khách là người khuyết tật.

Đồng thời Tổng Công ty Cảng Hàng không phải xây dựng lộ trình bổ sung xe nâng hành khách sử dụng xe lăn lên tàu bay tại các Cảng Hàng không, sân bay hiện chưa có xe nâng theo đúng quy định.

Ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không, sân bay chủ động cung cấp thông tin về đường dây nóng của Cảng Hàng không, sân bay cho hành khách sử dụng dịch vụ; rà soát, bố trí vị trí đặt thông báo đường dây nóng phù hợp, thuận tiện cho hành khách liên hệ, phản ánh, kiến nghị.

Với các Cảng vụ Hàng không, Cục Hàng không yêu cầu phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không tại các Cảng Hàng không, sân bay, đặc biệt là chất lượng dịch vụ cung cấp cho hành khách là người khuyết tật.Chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại của hành khách. 

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không phải nghiêm túc triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện văn hóa ứng xử với hành khách sử dụng dịch vụ theo phương châm “4 xin” và  “4 luôn” của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đồng thời báo cáo Cục Hàng không trước ngày 13/4/2015. 


Mai Anh