Vì sao Quảng Ninh cố tình trì hoãn thanh tra hai dự án giao thông nghìn tỷ?

13/05/2017 08:48 Bạch Đằng
(GDVN) - Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra 2 dự án Đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn và dự án cầu Bắc Luân II nhưng sau nhiều tháng vẫn không được cung cấp hồ sơ.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của ngành Xây dựng được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, ngày 03/4/2017 Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 116/QĐ-TTr về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông Vận tải và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án:

Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Dự án thành phần số 03: Đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn;

Cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Ngày 11/4/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cam kết chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đến nay vẫn chưa cung cấp hồ sơ theo yêu cầu cùa Thanh tra Bộ Xây dựng (ảnh baoxaydung.com.vn).

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, Đoàn thanh tra đã 4 lần yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cung cấp hồ sơ, tài liệu (cụ thể: Ngày 11/4/2017; ngày 13/4/2017; ngày 24/4/2017 và ngày 26/4/2017).

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải vẫn không cung cấp hồ sơ, tài liệu 2 dự án thành phần số 3 đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn và dự án cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái (được Sở Giao thông Vận tải nêu tại Công văn số 1723/SGTVT-BDA, ngày 05/4/2017 “Đối với 02 dự án thành phần số 03 đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn và dự án cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái để Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo Kế hoạch thanh tra của tỉnh”).

Để đảm bảo nguyên tắc hoạt động thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng có văn bản số 207/TTr-TTXD1, ngày 14/4/2017, trong đó nêu rõ “Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã gây ra sự chồng chéo về công tác thanh tra với Kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng đối với 2 dự án đầu tư xây dựng  tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh”.

Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Ninh được ban hành sau 1 tháng so với Kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng.

Mặt khác, tại thời điểm Thanh tra Bộ Xây dựng công bố quyết định thanh tra (ngày 11/3/2017), Thanh tra tỉnh Quảng Ninh chưa ban hành Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải.

Tại văn bản này, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nghiêm túc thực hiện Quyết định thanh tra và cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu của 2 dự án nêu trên để Đoàn thanh tra thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ có yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nình xử lý chồng chéo trong thực hiện thanh tra (ảnh baoxaydung.com.vn).

Ngày 03/5/2017, Tổng Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1020/TTCP-KHTCTH về việc xử lý chồng chéo Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhưng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh không có chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh thực hiện quyết định thanh tra;

Đến ngày 08/5/2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh vẫn không có văn bản trả lời Chánh thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện quyết định thanh tra;

Không chấp hành Quyết định thanh tra; không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra đối với 2 dự án Đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn và dự án cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái.

Dẫn đến, Đoàn thanh tra không có hồ sơ tài liệu để thực hiện Quyết định thanh tra.

Những hành vi của Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh nêu trên có dấu hiệu vi phạm Khoản 6, điều 13, Luật thanh tra số 56/2010/QH12, ghi “Chống đối, cản trở, gây khó khăn cho hoạt động thanh tra”.

Bạch Đằng