Vinamilk lãi quý II/2015 hơn 2.185 tỷ đồng

31/07/2015 19:20 Minh Hồng (tổng hợp)
(GDVN) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 với lợi nhuận gộp tăng hơn 50%, lợi nhuận sau thuế tăng 26%.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2015 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng tăng mạnh. 

Cụ thể doanh thu thuần quý II/2015 của Vinamilk đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước (lãi quý ii/ 2014 là 9.257 tỷ đồng). Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ, khiến cho lợi nhuận gộp tăng mạnh, đạt 4.387 tỷ đồng, tương ứng tăng 50,8%.

Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí tài chính giảm. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi phí bán hàng tăng tới 92% (tăng hơn 800 tỷ đồng).

Kết quả quý II, Vinamilk đạt lợi sau thuế đạt 2.186 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Lãi cổ đông công ty mẹ 2.185 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lãi ròng của Vinamilk lần lượt là 19.216 tỷ đồng và 3.742 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và 26%.

Năm 2015, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu 38.424 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.830 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Vinamilk hoàn thành 50,2% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/6/2015, Vinamilk vẫn giữ khoản đầu tư 442 tỷ vào ngân hàng Bảo Việt và khoản này không được trích lập dự phòng, 82 tỷ vào ngân hàng An Bình và 150 tỷ vào Mía đường Thành Thành Công.

Riêng các cổ phiếu khác Vinamilk đã bán mạnh, giảm tỷ trọng từ 29 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng.

Minh Hồng (tổng hợp)