Tháng Mười Một, nghĩ về nghề giáo

Tháng Mười Một, nghĩ về nghề giáo
(GDVN) - Nghề giáo là một nghề đặc biệt, “cây trồng” của họ là con người, “sản phẩm” của họ là “tri thức, nhân cách” còn ẩn giấu của học trò...

NHŨNG: Hiểm họa bị bỏ quên

NHŨNG: Hiểm họa bị bỏ quên
(GDVN) - NHŨNG là những hành động rườm rà, không chịu làm việc, không chịu giải quyết. Nhũng viên (冗員) là viên chức dư thừa (ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc).