Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa
(GDVN) - Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Mộc Hóa là dịp để thế hệ tiếp nối ghi nhớ công lao và tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của quân và dân nơi đây.